Kontakt

Kontakt forma

Pošaljite el. poštu

ALTONA D.O.O.

Preduzeće za trgovinu i usluge

Mat. Br - 06320716

PIB  - 101020014

Tek. Rn - Banka Inteza 160-131594-84

Tel. - 3551-090 i 064 114 18 00

Kontakt

Mat. Br - 06320716

PIB  - 101020014

Tek. Rn - Banka Inteza 160-131594-84

Tel. - 3551-090 i 064 114 18 00