ALTONA d.o.o.

Preduzeće za trgovinu i usluge

Porodična smo firma. Naša osnovna delatnost je FM(Facility Managers) upravljanje održavanjem objekata i održavanje higijene objekata .

U osnovni princip nam je kvalitetno i racionalno pružanje usluge.

Poznati su nam principi dobre higijenske prakse,primenjujemo ih i u potpunosti prilagođavamo nameni prostor.

Iskustvo smo stekli na velikim objektima i obavljanjem poslova u manjim poslovnim prostorima.

Značajno iskustvo smo stekli na objektima:

Kvalitet usluge održavanja higijene ostvarujemo upotrebom adekvatne opreme za poveren prostor, savremenim mašinama velikog radnog učinka , korišćenjem profesionalnih sredstava za pranje uz racionalno angažovanje radne snage.

Održavanje enterijera poverenog objekta, sa ciljem lakšeg sprovodjenja higijenskih mera, obavljamo besplatno, trošak naručioca je samo utrošeni materijal na održavanju enterijera.

Održavanje instalacija, opreme i eksterijera objekta organizujemo u saradnji sa specijalizovanim servisima u ulozi domaćina objekta.

Za izvršavanje poslove čišćenja objekata koristimo profesionalnu opremu , a gde god je to moguće, angažujemo mašine za pranje podova(učinka preko 1000m2/sat) kao mini i mikro mašine za pranje podova površina do 500m2,uglavnom na baterijski pogon.

Znamo kako i imamo sa čime da izvršavamo poverene poslove.

 

 

KONTAKT

Mat. Br 06320716

PIB 101020014

Tek. Rn Banka Inteza 160-131594-84

Tel. 3551-090 i 064 114 18 00